Aviso Legal

AVÍS LEGAL

1. Condicions generals:
Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l'ús i l'accés al lloc web www.livinggirona.com (d'ara endavant lloc o web) i les responsabilitats derivades de la seva utilització, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI). S'entendrà que l'accés o la simple utilització del lloc web per part de l'usuari implica l'adhesió del mateix a totes les condicions que Living Girona tingui publicades en aquell moment a la web. S'informa als usuaris que Living Girona respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les seves dades personals, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.


2. Titular:
El titular d'aquest lloc web és:
Living Girona, telèfon de contacte 872220294 i adreça de correu electrònic info@livinggirona.com


3. Objecte:
L'objectiu d'aquest lloc és informar de l'activitat i els serveis que desenvolupa i ofereix Living Girona.


4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial:
La totalitat d'aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, així com l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i Industrial. En cap cas l'accés per part de tercers a aquest lloc implica algun tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
Queden prohibits la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors intermediaris), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquesta web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular. L'usuari s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de Living Girona o dels seus titulars incorporats a els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure's en els continguts. www.livinggirona.com és un domini registrat per Living Girona. El domini no es pot utilitzar, llevat d'autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de l'empresa de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de Living Girona


5. Accés:
Els usuaris podran accedir al lloc de manera lliure i gratuïta. Tot i això, Living Girona es reserva el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc web a aquells usuaris que no tinguin les credencials adequades. Les credencials esmentades (usuari i contrasenya) són facilitades per Living Girona als seus clients, o a aquells usuaris que així ho sol·licitin de forma expressa, per tal d'accedir a informació específica per a aquest grup d'usuaris. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir-ne en secret.


6. Responsabilitat i Obligacions:
6.1. Responsabilitat quant al contingut
El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general, amb finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial. Living Girona s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte de qualsevol decisió adoptada per l'usuari del lloc web. Living Girona rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per l'empresa o no publicada de forma autoritzada per ell sota el seu nom, igual que la responsabilitat que derivi de la mala utilització dels continguts. Igualment, en relació amb els continguts, Living Girona es reserva el dret d'actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva.
6.2. Responsabilitat respecte dels enllaços a altres pàgines webs (links)
Els enllaços introduïts en aquest lloc web són de caràcter merament informatiu i, per tant, Living Girona no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats mitjançant aquests llocs web. En conseqüència, Living Girona declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a les pàgines d’enllaç. Aquests enllaços a altres pàgines, així com als productes o serveis oferts no implica suport, patrocini o recomanació per part de Living Girona.
6.3. Responsabilitat en el supòsit que aquesta pàgina sigui la destinació de l'enllaç introduït a una altra pàgina
Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines amb destinació al lloc de Living Girona caldrà atenir-se a les següents estipulacions: · Haureu de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l'enllaç i haureu de constar de forma expressa el seu atorgament.
L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'usuari a la pròpia adreça de Living Girona i ha d'abastar tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de Living Girona, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de Living Girona, incloure'l com a part de la seva web o dins d'un dels seus "frames" o crear-ne un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del web.
No es donarà cap mena d'indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de Living Girona.
Si es vol fer constar algun signe distintiu de Living Girona, com ara marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l'autorització per escrit.
El Titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretén afectar negativament la reputació o el bon nom de Living Girona.
Es prohibeix, excepte autorització expressa de Living Girona, donar d'alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de Living Girona, com a paraula clau (metatags o metanames) per a la cerca de llocs webs realitzada a través de cercadors. Living Girona no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l'enllaç.
6.4. Responsabilitat aspectes tècnics:
Living Girona farà tot el possible per donar un servei estable i durador, però en cap cas no garanteix la continuïtat del funcionament ni l'operativitat i disponibilitat del lloc web per causes alienes a la seva responsabilitat. Living Girona no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc web. Per aquest motiu, en cap cas no s'indemnitzarà per possibles problemes a causa del mal funcionament del sistema.
6.5. Obligacions dels usuaris:
L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que Living Girona pugui patir com a conseqüència de l'incompliment, per part seva, de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Living Girona el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses i a rescindir el contracte d'assegurança sol·licitada, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L'usuari no podrà fer servir aquest servei per transmetre qualsevol classe de material il·legal, amenaçador, difamatori o qualsevol altre tipus de material considerat ofensiu. De la mateixa manera, no podrà fer ús incorrecte dels continguts de Living Girona, utilitzar-los amb fins diferents dels previstos, reproduint-los, modificant-los o transformant-los. Qualsevol informació obtinguda al lloc de Living Girona i mostrada en una pàgina externa, s'haurà de mostrar indicant degudament la font, és a dir, el nom del lloc i l'enllaç o pàgina d'on s'ha obtingut la informació. Respecte a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que Living Girona estableixi en el seu moment relativa a l'ús del lloc. A aquest efecte Living Girona es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.


7. Durada i Modificació:
Living Girona tindrà dret a modificar unilateralment els termes i condicions aquí estipulades, de manera total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà, i es posarà en coneixement dels usuaris, de la mateixa manera que es troben en aquesta nota legal. La vigència temporal d'aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin Living Girona modificades de manera total o parcial. Living Girona podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l'operativitat d'aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l'usuari. Després d'aquesta extinció, l'usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre Living Girona que tingui en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o mitjançant les comunicacions realitzades de forma individual a l'usuari. Living Girona no tindrà cap obligació de mantenir cap contingut ni de reenviar cap missatge no llegit o no enviat ni a l'usuari ni a un tercer.


8. Legislació i Jurisdicció:
Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Les condicions que apareixen en aquesta web estan en tot cas sotmeses a les lleis i tribunals espanyols. En cas de controvèrsies entre l'usuari i Living Girona, les parts expressament pacten i acorden, respecte de la prestació del servei, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, la seva submissió als Tribunals i Jutjats de (Espanya).

 
Segueix-nos a: